Ochrana osobních údajů

Zemědělská akciová společnost Mlázovice je správcem osobních údajů zákazníka/kupujícího ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zavazuje se při správě osobních údajů zákazníka postupovat v souladu s tímto nařízením a dalšími právními předpisy.